Tính năng phát trực tuyến của Facebook đã có những cải tiến mới . Mạng truyền thông xã hội khổng lồ này đã đã tập trung chủ yếu vào tính năng “Live Video” và đưa ra hai lựa chọn mới cho người dùng đó là Chat With Friends and Live With.

Tính năng live video mới của Facebook

Tính năng live video mới của Facebook

Tính năng Live With

Tính năng Live With không hoàn toàn mới vì nó đã có sẵn cho những người nổi tiếng và các tài khoản có tiềm năng khác. Bây giờ, Facebook đã cho phép tất cả người sử dụng iOS. Tính năng “Live With” cho phép bạn thêm bạn bè vào Video trực tiếp của bạn. Người mà bạn muốn thêm vào  sẽ xuất hiện trong chế độ màn hình trong hình hoặc bên cạnh video. Bạn sẽ là người quyết định phong cách cũng như cuộc live video đó. Tính năng này có thể có ích cho những người dùng muốn thực hiện một video vui vẻ trực tiếp với những người bạn.

>> Xem thêm: Samsung Galaxy X có màn hình mới – đánh dấu bước đột phá trong công nghệ

Tính năng live video mới của Facebook

Tính năng live video mới của Facebook

Chat With Friends

Tính năng thứ hai – Trò chuyện trực tiếp với bạn bè cho phép bạn có phần nhận xét cá nhân bên dưới video trực tiếp. Nó sẽ cho phép có một cuộc thảo luận dưới một video trực tiếp với những người bạn được chọn thay vì tất cả những ai đã theo dõi trực tuyến. Nó giống như hộp bình luận cá nhân của bạn với bạn bè của bạn, trong đó bạn có thể trò chuyện trực tiếp. Bạn có thể sử dụng tính năng này bằng cách gửi lời mời đến những người bạn đã theo dõi trực tiếp hoặc không. Tính năng này cũng cho phép bạn chuyển từ cuộc trò chuyện riêng tư sang cuộc trò chuyện công khai trong suốt thời lượng video trực tuyến. Nó cũng sẽ cho phép bạn tiếp tục thảo luận với bạn bè ngay cả sau khi video kết thúc.

Hiện tại, Facebook đang triển khai các tính năng này để phổ biến với người dùng iOS trên toàn thế giới. Hoặc cũng có thể trong tương lai những người sử dụng phần mềm Android cũng được sử dụng tính năng này.